با تشکر از مشارکت شما
شروع امتیازدهی

بازدهی این جلسه را توصیف کنید

متوسط

kazemi
دوره آموزشی photoshop، جلسه 1

تسلط بر موضوع

مدیریت کلاس

ایجاد انگیزه در دانشجو

توانایی انتقال مطلب

ارسال نظرات